Kassans regionkontor är stängda mellan 1. – 21.7.

Alla Industrins arbetslöshetskassans regionkontoren är ständga mellan 1. – 21.7. Vår telefon kundtjänst i juli är öppet må-fr kl. 8.30-12.00.

Birkalands regionkontor är stängd redan efter midsommaren från 24.6. till 21.7.

Vi beklagar de olägenheter det medför.