Uppfyllandet av aktivitet underlättas – Industrifacket erbjuder kurser på nätet

Arbetslösa erbjuds fler alternativ att uppfylla förutsättningarna i  aktiveringsmodellen. Uppfyllandet av aktivitetskravet blir lättare, då allt flera arrangörers verksamhet uppfyller de lagstadgade kraven. Industrifacket erbjuder sina medlemmar kurser på nätet, som uppfyller aktivitetskraven. Förändringen träder ikraft från början av april.

Den arbetslösa kan uppfylla förutsättningarna i aktiveringsmodellen med att delta i sysselsättningsstödjande verksamhet i fem dagar inom aktiveringsmodellens granskningsperiod, som är 65 dagar, ca 3 månader. Efter förnyelsen godkänns till exempel kommunernas och fackförbundens kurser. Även kurser som ordnas av Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation godkänns. Hittills har endast verksamhet som ordnats eller anskaffats via arbetskraftsmyndigheten godkänts.

Verksamhet som stöder sysselsättning

Aktörer som kan arrangera sysselsättningsstödjande verksamhet kan vara

  • fackförbunden
  • fackorganisationer
  • kommuner
  • samkommuner
  • registrerade föreningar som får offentlig finansiering
  • Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation och dess medlemsföreningar

Industrifacket arrangerar genast från början av april skolning för sina arbetslösa medlemmar, som uppfyller aktivitetskraven. Till fackets nätkurs Taitava työnhakija kan du anmäla dig och läsa mer om på Industrifackets webbsidor (på finska).

Sysselsättningsstödjande verksamhet behöver man inte anmäla till TE-byrån. Intyget över deltagandet kan du skicka till kassan via E-tjänsten eller Ta kontakt –formuläret, eller via posten. De som deltagit i Taitava työnhakija –nätkursen kan skicka intyget direkt via studieportalen.

För att dessa aktörers sysselsättningsstödjande verksamhet skall uppfylla aktivitetskraven, skall aktiveringsmodellens granskningsperiod börja efter 1.4.2019. Om granskningsperioden har börjat 25.2.2019 och slutar 26.5.2019, och man deltagit 1.4. – 26.5.2019 i verksamhet som arrangerats t.ex. av fackförbundet, uppfylls inte aktivitetskraven ännu.

Kortvariga- och deltidsstudier uppfyller redan aktivitetskraven

Sätten att uppfylla aktiveringsmodellens förutsättningar ökades redan vid årsskiftet, då kortvariga studier samt deltidsstudier kunde börja räknas som aktivitet. Kortvariga studier kan uppfylla kraven i högst 6 månader, då TE-byrån ansett att de huvudsakliga studierna inte står som hinder till beviljandet av arbetslöshetsförmån.

Som medlem i Industrifacket kan du delta i Murikka –institutets kurser, varav vissa uppfyller aktivitetskraven. Murikka –institutet är ett medborgarinstitut som drivs av Industrifacket. Deltagandet i dess kurser anses därför som studier, inte som deltagande i sysselsättningsstödande verksamhet som arrangerats av facket. Också Arbetarnas Bildningsförbund ABF och Tatsi rf. erbjuder utbildning som uppfyller aktivitetskraven. Du kan följa med ABF:s kurskalender här.

Kontakta TE-byrån före du börjar studierna.

Tjänster som anordnas av TE-byrån

TE-byråns sysselsättningsfrämjande tjänster samt tjänster som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning beaktas som aktivitet liksom tidigare.

Vänligen observera, att de olika tjänsterna inte kan sammanslås för att uppfylla aktivitetskraven. Man kan inte uppfylla kraven med att delta en dag i olika tjänster, utan man bör delta i fem dagar i t.ex. verksamhet som arrangerats av facket, eller fem dagar i TE-byråns tjänst osv.

Tilläggsinformation om hur kan du uppfylla aktivitetskraven, kontakta kassans kundtjänst tel. 020 690 455.