Medlemmarna i Industrins arbetslöshetskassa tackar för kundservicen – grämer sig över aktivitetsmodellen

Medlemmarna i Industrins a-kassa är belåtna över kundservicen i kassan. Speciellt elektroniska tjänsten och det smidiga sättet att skicka in ansökan får beröm. Även betjäningen på regionkontoren tackas. Däremot grämer sig medlemmarna över besvärligheten med aktivitetsmodellen

Den färska enkäten bland medlemmarna i Industrins a-kassa visar, att medlemmarna värdesätter pålitligheten och rättvisan i förmånernas handläggning och utbetalning. Cirka hälften av de som besvarade enkäten gav kassan vitsordet nio eller tio i frågan om rekommendation.

Mest rum för förbättring anses vara i telefonbetjäningens väntetider, men vänligheten väcker beröm.

Direktör för arbetslöshetskassan Irene Niskanen berättar att telefonbetjäningen skall utvecklas så den blir ännu smidigare. Möjligheten för en återuppringningsservice utreds, och sätten att öka personlig service även på andra sätt undersöks också.

I de öppna svaren avreagerade många angående aktivitetsmodellen och dess påverkan. Enligt medlemmarna har förnyelsen komplicerat situationen för de arbetslösa.

– Aktivitetsmodellen har onekligen ökat uppgifterna i handläggningen av förmånen. Jag är nöjd över att våra medlemmar inte riktar sin missnöjdhet över lagändringens påverkningar till kassan. Vi vill naturligtvis betjäna våra medlemmar på bästa möjliga sätt i alla situationer, säger Niskanen.

Industrins arbetslöshetskassans enkät besvarades av 4100 medlemmar. Den förverkligades av Innolink Oy i Februari.

 

För mer information: kassans direktör Irene Niskanen, tel. 040 860 1637

Industrins arbetslöshetskassa är ett av de största arbetslöshetskassorna. Kassan har ca 146 000 medlemmar. Kassan har fungerat i dess nuvarande form i drygt ett år. Den nya kassan uppstod i Januari 2018 då Metallarbetarnas, Träbranschernas och Industribranschernas kassor förenades.

Läs även dessa

Snabba förändringar genomförs i utkomstskydd för arbetslösa

Vårt lands regering har godkänna förslagen från arbetsmarknadsorganisationerna om förändringar i utkomstskydd för arbetslösa för att underlätta situationen på grund av coronavirusepidemin. De mest betydande förändringar gäller arbetsvillkor, arbetslöshetsskyddets maximitid och självrisktid.  Förändringar har inte ännu genomförts i lagstiftningen.   Nuvarande...