Murikkainstitutets och ABF:s kurser kan uppfylla aktivitetskraven

Murikkainstitutet och Arbetarnas Bildningsförbund ABF som upprätthålls av Industrifacket arrangerar skolning som uppfyller aktivitetskraven. Den arbetslösa bör själv kontrollera hos TE-byrån före anmälning till kursen, om man kan få arbetslöshetsförmån under utbildningen. Om förmånen kan betalas, kursen uppfyller aktivitetskraven.

Från årets början har man kunnat uppfylla aktivitetskraven med allt flera utbildningar. Till dessa räknas utbildning som arrangeras på offentligt övervakade läroanstalter (t.ex. folkhögskola som Murikka, medborgarinstitut och arbetarinstitut) och under vilken betalas inkomstrelaterad dagpenning. Aktivitetskraven kan inte uppfyllas med hobbykurser (tex. handarbete eller motion) eller med utbildning som ger allmänna medborgarfärdigheter (t.ex. bilskola eller förstahjälpkurs). Från och med april kan även sysselsättningsfrämjande verksamhet arrangerat av fackförbund beaktas i aktivitetskraven.

Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande angående utbildningen. Enligt grundval bör sökanden alltså själv kontrollera hos TE-byrån, hur studierna påverkar rätten att erhålla arbetslöshetsförmåner. Om man kan erhålla arbetslöshetsförmån under utbildningen, uppfyller den även aktivitetskraven.

Före du anmäler dig till utbildningen kom ihåg att:

  • anmäla TE-byrån i god tid om utbildningen
  • informera arbetslöshetskassan om att du deltar i utbildningen

Murikkainstitutets utbildning och aktivitetskraven

Murikkas kurser, som enligt TE-byrån inte endast ger allmänna medborgarfärdigheter, uppfyller aktivitetskraven. Murikka har flera kurser, som ger yrkesmässiga färdigheter eller är företagsamhetsfrämjande, och således uppfyller aktivitetskraven. Den arbetslösa bör själv kontrollera hos TE-byrån före anmälning till kursen, om man kan få arbetslöshetsförmån under kursen. Arbetslöshetskassan bestämmer om uppfyllandet av aktivitetskraven.

Vänligen observera, att deltagandet till alla kurser inte kan garanteras på grund av en stor mängd sökanden.

OBS! Kurserna nedan hålls på finska.

Kursens namn Längd och tilläggsinformation
Järjestötoimijan perusteet 5 dagar, läs mer om kursen
Kokoustoiminta 5 dagar, läs mer om kursen
Yhteiskuntavaikuttaminen 3 dagar, läs mer om kursen
Hyvä lehtijuttu 5 dagar, läs mer om kursen
Kotisivukurssi 2 dagar, läs mer om kursen
Some-kurssi 2 dagar, läs mer om kursen
Kansantalouden kurssi 3 dagar, läs mer om kursen
Naiset toimijoina 3 dagar, läs mer om kursen
Puheviestinnän perusteet 5 dagar, läs mer om kursen
Ihmissuhteet työpaikalla 5 dagar, läs mer om kursen
Hankalat vuorovaikutustilanteet edunvalvontatyössä 3 dagar, läs mer om kursen
Ajatukset tekstiksi – kirjoittamisen peruskurssi 5 dagar, läs mer om kursen
Työelämän englantia 5 dagar, läs mer om kursen
Tietotekniikan peruskurssi 5 dagar, läs mer om kursen
Tietotekniikan jatkokurssi 5 dagar, läs mer om kursen
Tietotekniikan täydennyskurssi 5 dagar, läs mer om kursen
Oppilaitostiedotuskurssi 2 dagar, läs mer om kursen
Nostoapuvälinekurssi 2 dagar, läs mer om kursen

Tilläggsinformation om kursernas innehåll och deltagandet:

Vesa Holappa, rektor på Murikka-Institutet tel. 020 774 1155

Tilläggsinformation om hur skolning inverkar på betalning av arbetslöshetsförmån fås:

Industins arbetslöshetskassan tel. 020 690 455.

Utbildning arrangerat av ABF och Tatsi rf

ABF arrangerar, med stöd av Utbildningsstyrelsen, avgiftsfri utbildning för arbetslösa angående arbetssökandes digifärdigheter. Utbildningarna för arbetslösa är planerade så att de uppfyller aktivitetskraven och förhindrar således nerskärning av dagpenning. Läs mer om utbildningarna här. Du kan även följa med ABF:s kurskalender.

Härutöver arrangerar ABF tillsammans med Tatsi rf kurser samhörande med ork och medieskolning riktade till arbetslösa. Läs mer här. Kontrollera med a-kassan hur aktiveringskraven uppfylls av dessa kurser.