Aktuellt

Se också

Käytä_eAsiointia_ARTIKKELIKUVA_20212

A-kassan inleder sin verksamhet vid årsskiftet - fusionen godkänt

A-Kassa_aloittaa_01012022

Finansinspektionen har 28.9. godkänt avtalet om Työttömyyskassa Finkas och Byggbranschens arbetslöshetskassas fusion till Industrins arbetslöshetskassa fr.o.m. 1.1.2022.

Det har redan tidigare bekräftats att namnet på den nya kassan är Avoin työttömyyskassa, A-kassa.

Blogg