Jäsenyyden päättyminen

Jos olet siirtymässä toiseen ammattiliittoon tai työttömyyskassaan, ilmoita siirtymisestä liiton jäsenpalveluun, 020 690 446 ja sähköposti [email protected] tai työttömyyskassaan, 020 690 455.

Kassa voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen, varoituksen tai erottaa jäsenen, joka:

  • on antanut liittyessään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
  • on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan
  • kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä ja kassan hallituksen antamia ohjeita
  • joka ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden kuukauden kuluessa eikä hänellä ole hyväksyttävää syytä jäsenmaksuista vapautumiselle.