Jäsenmaksu

Teollisuusliiton ja Teollisuuden työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2020 1,35 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perustana olevasta palkasta. Jäsenmaksusta työttömyyskassan osuus on 0,35 prosenttia. Kassan jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vahvistama. Teollisuusliiton sivuilta löydät jäsenmaksulaskurin, jolla voit arvioida jäsenmaksusi suuruutta.

Maksa jäsenmaksu kuuden kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Jos et ole maksanut jäsenmaksua, se voidaan vähentää kassan myöntämää etuutta maksettaessa. Jos haet työttömyyskassasta etuutta, jäsenmaksun tulee olla kunnossa työttömyyden alkuun saakka.

Jäsenmaksua maksetaan

 • kaikesta ennakonpidätyksenalaisesta palkkatulosta sekä siihen rinnastettavasta tulosta
 • työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta
 • päätoimen ohella tehdyn sivutyön tulosta
 • työttömyyden aikana tehdystä osa-aikatyöstä tai lyhyistä kokoaikatyösuhteista
 • jos jäät niin sanotulle omalle lomalle (et ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa), maksa jäsenmaksu työttömyysturvalain vähimmäispalkan (vuonna 2020 vähimmäispalkka on 1 236 €/kk) mukaisesti.
 • jos aloitat päätoimisen yrittäjyyden ja haluat säilyttää jäsenyyden, jäsenmaksu on 35 euroa kuukaudessa Teollisuusliiton ja Teollisuuden työttömyyskassan yhteisjäsenille. Pelkästään työttömyyskassan jäsenenä jäsenmaksu tulee maksaa työttömyysturvalain vähimmäispalkan (vuonna 2020 vähimmäispalkka on 1 236 €/kk) mukaisesti.

Jäsenmaksuista vapautuminen

Voit saada vapautuksen jäsenmaksujen maksamisesta, jos olet hyväksyttävästä syystä poissa työmarkkinoilta. Tällaisia hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa:

 • sairaus
 • laitoshoito
 • kuntoutus
 • asevelvollisuus
 • siviilipalvelus
 • reservin kertausharjoitukset
 • päätoiminen opiskelu
 • lapsen syntymä tai alle 3-vuotiaan lapsen hoito
 • muu näihin verrattava hyväksyttävä syy.

Sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, jos saat ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta tai olet TE-toimistossa työttömänä työnhakijana. Työttömyyden tai vuorotteluvapaan aikana tehdystä työstä täytyy kuitenkin maksaa jäsenmaksu.

Jos etuuden maksaa jokin muu taho, esimerkiksi Kela, toimita kassaan etuuspäätös jäsenmaksuvapautuksen saamiseksi.

Jos olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa, mutta et saa työttömyysetuutta kassalta tai Kelalta, toimita kassalle TE-toimiston selvitys työnhaun voimassaolosta.