Teollisuuden työttömyyskassan jäsenyys

Teollisuuden työttömyyskassan yksilöjäseneksi voi liittyä sen toimialoilla työskentelevä alle 68-vuotias palkansaaja. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun jäsenyyshakemus on tullut kassalle ja josta alkaen jäsenmaksut on maksettu. Jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain, ja se on prosenttiosuus ennakonpidätyksenalaisesta palkasta.

Kun jäsenhakemuksesi on hyväksytty, sinulle lähetetään postitse jäsenmaksuviitteet.

Huom! Oheisella lomakkeella liityt vain Teollisuuden työttömyyskassan jäseneksi. Teollisuusliiton ja Teollisuuden työttömyyskassan jäseneksi voit liittyä täällä.