Current news

Kuntakokeilu alkoi maaliskuussa

Kuntakokeilussa noin kolmannes TE-toimistojen asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi. Ansiopäivärahaa saavien osalta muutos koskee nuoria, maahanmuuttajia ja vieraskielisiä henkilöitä. Kuntakokeilun tarkoituksena on selvittää, voidaanko työnhakijoiden palveluja...