Hakemusmäärät jatkoivat kasvuaan toukokuussa

Hakemusmäärät ja ansiopäivärahaa saaneiden jäsenten osuus kaikista jäsenistä ovat kasvaneet toukokuussa. Teollisuuden työttömyyskassa on tehnyt kiireellisiä toimenpiteitä hakemusten käsittelyajan pitämiseksi hyvänä. Teollisuuden työttömyyskassaan saapuneiden ansiopäivärahahakemusten...

Työttömyysturvan maksatusta sujuvoitetaan

Työttömyysturvaan on tehty koronatilanteen aiheuttaman käsittelyruuhkan johdosta uusia väliaikaisia muutoksia. Muutosten tarkoituksena on hakemusten käsittelyn helpottaminen ja nopeuttaminen kassoissa. Väliaikainen laki on voimassa 31.10.2020 saakka....

TE-toimiston työvoimapoliittisissa lausunnoissa viivettä

Etenkin suurimmat TE-toimistot ovat ruuhkautuneet, ja TE-toimiston työnhakijoille antamat työvoimapoliittiset lausunnot saapuvat viiveellä työttömyyskassoihin. Kassa ei voi maksaa töttömyysetuutta ilman työvoimapoliittista lausuntoa. Pisimmät viivästykset koskevat...

Hakemusten käsittelyaika ja saapuneet hakemukset

Ansiopäivärahan ensihakemusten määrä lähti huhtikuussa Teollisuuden työttömyyskassassa odotetusti voimakkaaseen nousuun. Ensihakemusten määrä nousi huhtikuun alussa maaliskuuhun verrattuna yli puolitoistakertaiseksi ja vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna...

Aluetoimistoissa ei asiakaspalvelua

Koronavirusepidemia etenee, ja työttömyyskassassa pyrimme omalta osaltamme hidastamaan epidemian leviämistä ja suojaamaan jäseniämme ja työntekijöitämme tartunnalta. Tästä syystä aluetoimistoissa ei ole henkilökohtaista asiakaspalvelua toistaiseksi. Etuusasioissa...

Ohjeet lomautetulle

Jos jäät lomautetuksi, muista ilmoittautua TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Ansiopäivärahahakemus tulee lähettää kassaan hakujakson päätyttyä. Lähetä hakemuksen liitteenä ainakin lomautusilmoitus ja palkkatodistus. https://youtu.be/HB9VUBS2mKQ Ilmoittaudu TE-toimistoon...

Työttömyysturvaan väliaikaisia muutoksia

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset työttömyysturvaan ja lomautuksiin liittyviin lakeihin. Muutokset on tehty työmarkkinajärjestöjen alunperin tekemien ehdotusten pohjalta. Tähän alle on koottu kaikki työttömyysturvaan ja...