Väliaikaiset muutokset työttömyysturvassa

Eduskunta vahvisti kesällä työttömyysturvaan kevään aikana tehtyjen lakimuutosten voimassaolon vuoden 2020 loppuun saakka. Lisäksi osaa väliaikaisista lakimuutoksista ollaan hallituksen esityksen mukaan jatkamassa vuoden 2021 puolelle (lue lisää täältä).

Hallitus hyväksyi kesällä 2020 lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatketaan vuoden loppuun asti. Marraskuussa 2020 tulleen hallituksen esityksen mukaan muun muassa liikkuvuusavustusta ja ansiopäivärahan suojaosaa koskevia muutoksia oltaisiin jatkamassa 31.3.2021 saakka.

Alla olevaan taulukkoon on koottu kaikki työttömyysturvan väliaikaiset muutokset voimassaoloineen.

Muutos                                                        Voimassa / koskee

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa.

Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.

Jos esimerkiksi ensimmäinen omavastuupäivä on 31.12.2020, omavastuuaika voi kulua myös vuoden 2021 puolella ja omavastuupäiviltä maksetaan päiväraha. Omavastuuajan ei tarvitse tulla täyteen 8 viikon kuluessa.

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. * Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. **
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu (missään tilanteessa). Enimmäisaika ei kerry ajalla 1.7.-31.12.2020.
Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa. Koskee 1.6.-31.12.2020 alkavia hakujaksoja. (Päivitys 5.1.2021: eduskunta on hyväksynyt, että voimassaolo jatkuu 31.3.2021 saakka.)
Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Koskee 12.6.-31.12.2020 alkavia työsuhteita. (Päivitys 5.1.2021: eduskunta on hyväksynyt, että voimassaolo jatkuu 31.3.2021 saakka.)
Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.-31.12.2020. (Päivitys 20.11.2020: hallitus on esittänyt, että voimassaoloa jatkettaisiin 31.3.2021 saakka. Lue lisää täältä.)
Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Voimassa 16.3.-31.12.2020. (Päivitys 20.11.2020: hallitus on esittänyt, että lomautetun opintoja ei tutkittaisi 31.12.2021 saakka. Lue lisää täältä.)
Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti seuraavissa tilanteissa:

  • – Henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
    – Henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa.
    – Henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen.
    – Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.
Voimassa 16.3.-31.12.2020
TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen. Voimassa 1.8.-31.12.2020.

* Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys puolitettu 26 viikkoon.

** Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella.

Taulukko: tyj.fi

Päivitys 20.11.2020: hallitus olisi jatkamassa keväällä 2020 voimaan tulleista lakimuutoksista muun muassa suojaosan korotusta, liikkuvuusavustusta ja lomautetun opintojen tutkimista koskevia muutoksia. Muilta osin väliaikaiset lakimuutokset olisivat päättymässä hallituksen esityksen mukaan vuoden loppuun mennessä. Lue lisää täältä.

Päivitys 20.10.2020: hallitus on hyväksynyt lakimuutoksen jatkamisen ansiopäivärahan suojaosan korotuksesta 500 euroon. Muutos on voimassa 31.12.2020 saakka.

Lue myös nämä

Brexitin vaikutus työttömyysturvaan

EU ja Iso-Britannia solmivat kauppa- ja yhteistyösopimuksen ennen Ison-Britannian eroa EU:sta 31.12.2020. Britanniassa tehtyjä työskentelyjaksoja voidaan jatkossakin lukea ansiopäivärahan työssäoloehtoon, mutta työnhakumatkat eivät näillä näkymin...