Väliaikaiset työttömyysturvan muutokset voimassa vuoden loppuun

Eduskunta vahvisti kesällä työttömyysturvaan kevään aikana tehtyjen lakimuutosten voimassaolon vuoden 2020 loppuun saakka.

Samalla muutettiin ansiopäivärahan enimmäisajan kertymistä koskevaa lakimuutosta koskemaan kaikkia ansiopäivärajan saajia 1.7.-31.12.2020. Tällä ajalla enimmäisaika ei kulu missään tilanteessa.

Hallitus on hyväksynyt lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa sekä liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatketaan vuoden loppuun asti. Muutoksen myötä suojaosa osa-aika- tai keikkatyön ajalle on 500 euroa myös loppuvuoden aikana.

Alla olevaan taulukkoon on koottu kaikki työttömyysturvan väliaikaiset muutokset voimassaoloineen.

Muutos                                                        Voimassa / koskee

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.
Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. * Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. **
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu (missään tilanteessa). Enimmäisaika ei kerry ajalla 1.7.-31.12.2020.
Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa. Koskee 1.6.-31.12.2020 alkavia hakujaksoja.
Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Koskee 12.6.-31.12.2020 alkavia työsuhteita.
Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.-31.12.2020.
Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti seuraavissa tilanteissa:

  • – Henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
    – Henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa.
    – Henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen.
    – Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.
Voimassa 16.3.-31.12.2020
TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen. Voimassa 1.8.-31.12.2020.

* Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys puolitettu 26 viikkoon.

** Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella.

Taulukko: tyj.fi

Tietoja päivitetty 20.10.2020: ansiopäivärahan suojaosan korotus 500 euroon on voimassa 31.12.2020 saakka.

Lue myös nämä