Lisää ajantasaista tilastotietoa Teollisuuskassan sivuilla

Teollisuuden työttömyyskassan verkkosivuille on lisätty enemmän tietoa ja kuvia edellisen kuukauden tilastoista.

Tilastokoosteessa on tärkeimpiä lukuja edellisen kuukauden ajalta. Kuukausitilastosta puolestaan löydät kattavammat tiedot paitsi viimeiseltä kuukaudelta, myös aiempien kuukausien vertailutiedot.

Tilastoja -sivulta löydät myös lisää tietoa viimeisen kuukauden tilanteesta, hakemusmääristä, hakemusten käsittelyynottoajasta sekä saapuneista puheluista ja eAsioinnin kautta lähetetyistä viesteistä.

Siirry tarkastelemaan tilastoja täältä 

Lue myös nämä

Ansiopäivärahan ikäraja nousi 18 vuoteen

Muutos tuli voimaan elokuun ensimmäisenä päivänä. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa tästä eteenpäin 17-vuotiaalle vain tietyin edellytyksin. Ansiopäivärahaa voidaan 1.8.2021 jälkeen maksaa 17-vuotiaalle, jos tämän oppivelvollisuus on...

Ota yhteyttä -lomakkeet toimivat taas

Kassan yleiseen käyttöön ja työnantajille tarkoitetut sähköiset Ota yhteyttä -lomakkeet toimivat jälleen maanantaina 5.7. ilmenneen virhetilanteen jälkeen.  Jäsenet voivat lähettää viestejä kassaan myös suojatun yhteyden...