Ansiopäivärahan enimmäisaika ei kulu kenelläkään vuoden loppuun asti

Työttömyysturvaan tehtiin keväällä lakimuutoksia, joita jatkettiin ja osin laajennettiin 1.7.2020 alkaen. Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäisaikalaskuri ei kulu niin lomautetulla kuin työttömälläkään 31.12.2020 asti.

Työttömyysturvalainsäädäntöön tehtiin muutoksia, joiden tarkoituksena oli parantaa koronatilanteen vuoksi lomautettujen ansioturvaa. Jos jäi lomautetuksi 16.3.2020 tai sen jälkeen, ansiopäivärahaan oli oikeus 300-500 enimmäisajan ylittävältäkin ajalta 30.6.2020 saakka.

1.7.2020 alkaen lomautettujen lisäksi myös kokonaan työttömien enimmäisaikalaskuriin ei kerry päiviä aina 31.12.2020 asti. Toisin sanoen jos olet lomautettu tai kokonaan työtön, voit saada ansiopäivärahaa vaikka 300-500 päivän enimmäisaikasi täyttyisikin.

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden ajalta viideltä päivältä viikossa, 300-500 päivän ajan. Enimmäisaikaan vaikuttavat hakijan ikä ja työhistorian pituus.

Voit lukea lisää lakimuutoksista täältä.

Lue myös nämä

Jättikassalle vihreää valoa

Teollisuuden työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa sekä Rakennusalan työttömyyskassa ovat päättäneet aloittaa valmistelut sulautumisesta yhdeksi suurkassaksi. Mikäli sulautuminen etenee suunnitellusti, vielä nimeä vailla oleva uusi...