TE-toimiston työvoimapoliittisissa lausunnoissa viivettä

Etenkin suurimmat TE-toimistot ovat ruuhkautuneet, ja TE-toimiston työnhakijoille antamat työvoimapoliittiset lausunnot saapuvat viiveellä työttömyyskassoihin. Kassa ei voi maksaa töttömyysetuutta ilman työvoimapoliittista lausuntoa.

Pisimmät viivästykset koskevat asiantuntijalausuntoja esimerkiksi tilanteissa, joissa työttömäksi jääneellä henkilöllä on yritystoimintaa tai hän opiskelee.

TE-toimiston tulisi antaa työvoimapoliittinen lausunto 30 päivän määräajassa.

Lue myös nämä

Hakemusmäärät jatkoivat kasvuaan toukokuussa

Hakemusmäärät ja ansiopäivärahaa saaneiden jäsenten osuus kaikista jäsenistä ovat kasvaneet toukokuussa. Teollisuuden työttömyyskassa on tehnyt kiireellisiä toimenpiteitä hakemusten käsittelyajan pitämiseksi hyvänä. Teollisuuden työttömyyskassaan saapuneiden ansiopäivärahahakemusten...

Työttömyysturvan maksatusta sujuvoitetaan

Työttömyysturvaan on tehty koronatilanteen aiheuttaman käsittelyruuhkan johdosta uusia väliaikaisia muutoksia. Muutosten tarkoituksena on hakemusten käsittelyn helpottaminen ja nopeuttaminen kassoissa. Väliaikainen laki on voimassa 31.10.2020 saakka....