Työttömyysturvan muutokset eduskunnan käsittelyyn

Työmarkkinajärjestöjen ehdottamia muutoksia työttömyysturvaan koronaviruksen aiheuttaman tilanteen helpottamiseksi on edennyt eduskunnan käsittelyyn. 

Hallituksen esitysten muutosehdotukset olisivat voimassa 1.4.-31.7.2020 ja ne koskisivat 16.3. jälkeen alkaneita lomautuksia. Merkittävimmät esitykset ovat:

  • työssäolo- ja jäsenyysehdon lyhentäminen väliaikaisesti 13 viikkoon niillä, joilla 26 viikkoa ei täyty
  • ansiopäivärahan enimmäisaika ei kuluisi lomautuksissa, jotka ovat alkaneet 16.3. jälkeen
  • omavastuuajan väliaikainen poistaminen
  • lomautettujen yrittäjyyttä ja opiskelua ei tutkittaisi TE-toimistossa poikkeussäädösten voimassaolon aikana
  • lomautusilmoitusaika lyhenee 5 päivään aiemmasta 14 päivästä. Työehtosopimuksessa on voitu jo aiemmin sopia ilmoitusajasta myös toisin.
  • myös määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän voisi lomauttaa

Muutoksia lainsäädäntöön ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty.

Seuraa viimeisimpiä tietoja muutosten voimaantulosta kotisivuillamme ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n kotisivuilla tyj.fi.

 

 

Lue myös nämä