Työttömyyskassan jäsenmaksu laskee 2020

Työttömyyskassan jäsenmaksu vuodelle 2020 laskee 0,35 prosenttiin ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Finanssivalvonta vahvistaa jäsenmaksun vuosittain kassan hallituksen esityksen pohjalta.

Työttömyyskassan ja Teollisuusliiton jäsenmaksu ensi vuonna on yhteensä 1,35 prosenttia. Tänä vuonna kokonaisjäsenmaksu oli 1,45 prosenttia. Voit lukea asiasta tarkemmin Teollisuusliiton sivulta.

Lue myös nämä

Hakemusmäärät jatkoivat kasvuaan toukokuussa

Hakemusmäärät ja ansiopäivärahaa saaneiden jäsenten osuus kaikista jäsenistä ovat kasvaneet toukokuussa. Teollisuuden työttömyyskassa on tehnyt kiireellisiä toimenpiteitä hakemusten käsittelyajan pitämiseksi hyvänä. Teollisuuden työttömyyskassaan saapuneiden ansiopäivärahahakemusten...

Työttömyysturvan maksatusta sujuvoitetaan

Työttömyysturvaan on tehty koronatilanteen aiheuttaman käsittelyruuhkan johdosta uusia väliaikaisia muutoksia. Muutosten tarkoituksena on hakemusten käsittelyn helpottaminen ja nopeuttaminen kassoissa. Väliaikainen laki on voimassa 31.10.2020 saakka....