Aktiivisuuden kerryttäminen helpottuu – Teollisuusliitto tarjoaa verkkokursseja

Työttömille aletaan tarjota lisää vaihtoehtoja täyttää aktiivimallin edellytykset. Aktiivisuutta on pian helpompi kerryttää, sillä entistä useamman tahon järjestämä toiminta täyttää lain vaatimukset. Teollisuusliitto tarjoaa jäsenilleen verkkokursseja, jotka täyttävät aktiivimallia. Muutos tulee voimaan huhtikuun alusta.

Työtön voi täyttää aktiivimallin osallistumalla viideksi päiväksi työllistymistä tukevaan toimintaan 65 maksupäivän eli noin kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana. Uudistuksen myötä esimerkiksi kuntien ja ammattiliittojen järjestämät kurssit hyväksytään. Työttömien keskusjärjestön kurssit niin ikään käyvät. Tähän mennessä vain työvoimaviranomaisen järjestämä tai hankkima palvelu on otettu huomioon.

Työllistymistä tukeva toiminta

Työllistymistä tukevaa toimintaa, joka kerryttää aktiviisuutta, voivat tarjota muun muassa

  • ammattiliitot
  • ammattijärjestöt
  • kunnat
  • kuntayhtymät
  • julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset
  • Työttömien Keskusjärjestö ry tai sen jäsenyhdistykset.

Teollisuusliitto järjestää työttömille jäsenilleen aktiivimallin täyttävää koulutusta heti huhtikuun alusta. Liiton Taitava työnhakija -verkkokursseille voit ilmoittautua ja lukea niistä lisää täältä.

Työllistymistä tukevaa toimintaa ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle. Osallistumistodistuksen voit lähettää kassaan joko eAsioinnin tai Ota yhteyttä -lomakkeen kautta, tai postitse. Taitava työnhakija -verkkokurssille osallistuneet voivat lähettää osallistumistodistuksen kassaan suoraan opiskeluportaalista. Lähetä kurssin osallistumistodistukset vasta sitten, kun olet suorittanut kurssin kokonaan viideltä päivältä. 

Aktiivisuuden tarkastelujakson tulee alkaa kuitenkin 1.4.2019 jälkeen, jotta näiden toimijoiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voidaan ottaa huomioon aktiivimallissa. Jos esimerkiksi aktiivisuuden 65 maksupäivän tarkastelujakso on alkanut 25.2.2019 ja päättyy 26.5.2019, osallistuminen muun muassa ammattiliiton järjestämään toimintaan ajalla 1.4.–26.5. ei vielä kerrytä aktiivisuutta, koska tarkastelujakso ei ole alkanut 1.4. jälkeen.

Huomioithan, että kurssi kerryttää aktiivisuutta vain sellaisella ajalla, jolta sinulle maksetaan ansiopäivärahaa ja aktiivisuuden tarkastelujakso on alkanut. Aktiivisuutta ei seurata muun muassa karenssin tai omavastuun aikana. Jos siis työttömyytesi alkaa esimerkiksi maanantaina 1.4.2019 ja haet ansiopäivärahaa, omavastuuaika asetetaan ajalle 1.–5.4. Omavastuuajalta ei makseta ansiopäivärahaa ja välissä on viikonloppu 6.–7.4. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa sinulle aikaisintaan maanantaina 8.4. Ajalla 1.–7.4. suoritettu kurssi ei siis täytä aktiivimallin ehtoja, koska sinulle ei ole vielä maksettu ansiopäivärahaa ja aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa vasta 8.4.

Voit tarkistaa aktiivisuuden seurannan alkupäivän eAsioinnista Tilannetiedot-sivulta.

Lyhytkestoinen ja sivutoiminen opiskelu kerryttävät jo aktiivisuutta

Jo vuodenvaihteessa aktiivimallin täyttämisen tapoja lisättiin, kun lyhytkestoinen, enintään kuusi kuukautta kestävä opiskelu sekä sivutoiminen opiskelu alkoivat kerryttää aktiivisuutta. Lyhytkestoinen opiskelu kerryttää aktiivimallia enintään kuuden kuukauden ajan, jos opintojen päätoimisuus ei TE-toimiston mukaan estä työttömyysetuuden myöntämistä.

Teollisuusliiton jäsenenä voit osallistua myös Murikka-opiston kursseille, joista osa täyttää aktiivisuusedellytystä. Murikka-opisto on Teollisuusliiton ylläpitämä kansanopisto, joten osallistuminen Murikan kursseille katsotaan opiskeluksi eikä ammattiliiton järjestämäksi työllistymistä tukevaksi toiminnaksi. Myös Työväen Sivistysliitto TSL ja Tatsi ry. järjestävät koulutusta, joka täyttää aktiivisuusehtoa. Voit seurata TSL:n kurssikalenteria täältä.

Ota yhteyttä TE-toimistoon ennen kuin aloitat opiskelun.

TE-toimiston järjestämät palvelut

TE-toimiston järjestämät työllistymistä edistävät sekä työllistymisedellytyksiä parantavat palvelut otetaan huomioon aktiivisuutena kuten aiemminkin.

Huomioithan, että työllistymistä tukevaa toimintaa, sivutoimista opiskelua, lyhytkestoista opiskelua ja TE-toimiston järjestämää palvelua ei voi yhdistellä, kun tarkoituksena on täyttää viiden päivän aktiivisuusedellytys. Sinun tulee osallistua esimerkiksi viideksi päiväksi ammattiliiton järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan, jotta täytät aktiivisuusedellytyksen. Jos osallistut ammattiliiton järjestämään toimintaan kahdeksi päiväksi ja opiskelet lyhytkestoisesti kolme päivää, aktiivisuusedellytys ei täyty, koska ne eivät ole samaa kokonaisuutta.

 

Lisätietoa aktiivimallin täyttämisen ehdoista saat myös työttömyyskassan asiakaspalvelusta, puh. 020 690 455.

Muokkaus 15.4.2019: lisätty esimerkki omavastuuajalla suoritetusta työllistymistä tukevasta toiminnasta, joka ei kerrytä aktiivisuutta, koska aktiivisuuden seuranta ei ole vielä alkanut.