Teollisuusliiton jäseniltä palautetta: aktiivimalli ei aktivoi

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut työttömien aktiivisuusedellytys on otettu tyrmäävästi vastaan, todetaan Tekijä-lehdessä 30.11.2018 julkaistussa artikkelissa. Artikkeli pohjautuu Teollisuusliiton teettämään kyselyyn, jossa tammi-elokuun 2018 aikana aktiivimallin piirissä olleilta Teollisuuden työttömyyskassan jäseniltä pyydettiin kokemuksia aktiivimalliin liittyen. Kyselyyn vastasi 2 704 jäsentä.

Kassan jäsenistä aktiivisuutta on edellytetty kyseisellä ajanjaksolla keskimääräisesti noin 85 prosentilta ansiopäivärahan saajista. Lopuilta aktiivisuutta ei ole edellytetty esimerkiksi alle 65 päivää kestävän lomautuksen vuoksi.

Suurin osa, noin 63 prosenttia, aktiivimallin piirissä olevista ei ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä ja heidän päivärahaansa on alennettu 4,65 prosentilla. Päiväraha alennetaan aina tarkastelujakson jälkeisen, seuraavan 65 päivän tarkastelujakson ajaksi, jonka aikana aktiivisuutta seurataan uudelleen.

Aktiivisuusedellytyksen on täyttänyt noin 37 prosenttia päivärahan saajista. Aktiivisuusedellytyksen voi täyttää 65 päivän tarkastelujakson aikana joko työskentelemällä 18 tuntia, osallistumalla viiden päivän ajaksi työllistymistä edistävään palveluun, tai ansaitsemalla yritystoiminnassa 241 euroa. Aktiivisuuden eri muotoja ei voi yhdistää toisiinsa.

Pääsääntöisesti aktiivisuus on täyttynyt työn tai työllistymistä edistävän palvelun perusteella. Noin 44 prosenttia on osoittanut aktiivisuutta työskentelemällä 18 tuntia tarkastelujakson aikana, kun taas työllistymistä edistävään palveluun on osallistunut noin 38 prosenttia päivärahan saajista.

Erityisen ankarasti aktiivimalli on vaikuttanut niihin, jotka ovat saaneet päivärahaa lisäpäiväoikeuden perusteella. Päivärahan alenema on koskenut jopa 81 prosenttia lisäpäivillä olevista. Niistä, joiden päivärahaa ei ole alennettu, 51 prosenttia on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen työllä tai yritystoiminnalla, mutta vain 24 prosenttia työllistymistä edistävän palvelun tai muun vastaavan palvelun avulla.

 

 

Lue myös nämä