Ajankohtaista

Työttömyysturvan maksatusta sujuvoitetaan

Työttömyysturvaan on tehty koronatilanteen aiheuttaman käsittelyruuhkan johdosta uusia väliaikaisia muutoksia. Muutosten tarkoituksena on hakemusten käsittelyn helpottaminen ja nopeuttaminen kassoissa. Väliaikainen laki on voimassa 31.10.2020 saakka....

Ansiopäivärahan maksatus nopeutuu

Teollisuuden työttömyyskassa nopeuttaa ansiopäivärahan maksamista. Jatkossa päiväraha voidaan maksaa jo seuraavana arkipäivänä, kun hakemus on käsitelty. Kassan maksamien ansiopäivärahojen maksu tileille käsittelyn jälkeen nopeutuu. Jatkossa...

Veroprosentti ansiopäivärahaa maksettaessa

Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti suoraan verottajalta ennakonpidätystiedot. Veroprosenttisi nostetaan kuitenkin vähintään 25 prosenttiin ansiopäivärahaa maksettaessa, ellet toimita kassaan muutosverokorttia. Palkkaa varten annettua verokorttia tai sähköisesti etuutta...

TE-toimiston työvoimapoliittisissa lausunnoissa viivettä

Etenkin suurimmat TE-toimistot ovat ruuhkautuneet, ja TE-toimiston työnhakijoille antamat työvoimapoliittiset lausunnot saapuvat viiveellä työttömyyskassoihin. Kassa ei voi maksaa töttömyysetuutta ilman työvoimapoliittista lausuntoa. Pisimmät viivästykset koskevat...

Hakemusten käsittelyaika ja saapuneet hakemukset

Ansiopäivärahan ensihakemusten määrä lähti huhtikuussa Teollisuuden työttömyyskassassa odotetusti voimakkaaseen nousuun. Ensihakemusten määrä nousi huhtikuun alussa maaliskuuhun verrattuna yli puolitoistakertaiseksi ja vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna...

Blogi

Äkillinen hakemusmäärän nousu haastaa kassoja

Koronaepidemian aiheuttama kriisitilanne ja viruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt liikkumisen ja toiminnan rajoitukset johtavat lomautusten ja työsuhteiden päättymisten ennennäkemättömään vyöryyn. Suurin osa suomalaisista palkansaajista kuuluu johonkin...