Ajankohtaista

Lakon vaikutus työttömyysetuuteen

12.01.2018

Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta silloin, jos työttömyys johtuu lakosta välillisesti ja lakolla yritetään vaikuttaa työsuhteen ehtoihin.

Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta silloin, jos työttömyys johtuu lakosta välillisesti ja lakolla yritetään vaikuttaa työsuhteen ehtoihin. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, kun työntekijä on tehnyt samaa työtä kuin lakossa olevat, vaikka ei kuulu työntekijäjärjestöön.

Jos ennen lakon alkamista on saanut soviteltua päivärahaa osa-aikatyön perusteella, lakon aikana ei voi saada täyttä eikä soviteltua työttömyyspäivärahaa, koska lakossa ei voi olla osa-aikaisesti.

Työttömyysetuuteen voi olla oikeus lakon aikana, jos toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsuhde päättyy tai lomautus alkaa:

  • Jos työsuhde on päättynyt viimeistään lakon alkamispäivää edeltävänä päivänä, työttömyysetuuteen voi olla oikeus
  • Jos määräaikainen työsuhde on alun perin sovittu päättymään ensimmäistä lakkopäivää edeltävänä päivänä tai aiemmin, työttömyysetuuteen voi olla oikeus
  • Jos työsuhde on alun perin sovittu päättyväksi lakon aikana, työttömyysetuutta voidaan maksaa työsuhteen päättymisen jälkeen, myös lakon ajalta
  • Jos työnantaja päättää alun perin määräaikaiseksi sovitun työsuhteen ennen sovittua päivämäärää lakon aikana, työntekijällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen keskeytyksen ja alkuperäisen määräajan päättymisen väliseltä ajalta, jos lakolla on tarkoitus vaikuttaa hänen työoloihinsa

Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen myös lakon aikana, edellyttäen että lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta, vaikka lakolla pyrittäisiin parantamaan hänen työehtojaan

Esimerkki: Työntekijä oli saanut lomautusilmoituksen 8.1.2018 ajalle 1.2.2018- 28.2.2018. Työntekijän työalalla on lakko 5.2.2018 alkaen, josta on varoitettu 12.1.2018. Työntekijällä on oikeus työttömyysetuuteen, koska hän ei joutunut työttömäksi lakon, vaan lomautuksen vuoksi.

Työttömyysetuuteen voi olla oikeus myös silloin, jos työnteko keskeytyy jonkun muun alan työtaistelun vuoksi. Silloin, kun lakolla ei pyritä vaikuttamaan työntekijän työehtoihin, mutta työnteko työpaikalla estyy lakon vuoksi, työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus seitsemän päivän ajan. Seitsemän päivän ajanjakson täytyttyä työntekijällä on esteen edelleen jatkuessa oikeus työttömyysturvalain mukaiseen työttömyyspäivärahaan ilman omavastuuaikaa. Työttömyyspäivärahaa saadakseen työntekijän on ilmoittauduttava TE-toimistoon työnhakijaksi ja ilmoitettava työnteon estymisestä ja työtä vailla jäämisen syystä. Työttömyysetuutta haetaan työttömyyskassasta. Lisätietoa työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta työnteon estyessä Teollisuusliiton sivuilla.

Lisätietoja työttömyysetuudesta Teollisuuden työttömyyskassan palvelunumerosta 020 690 455.

Liiton lakkosivustolta löydät lisätietoa työtaistelusta ja siihen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä.

« Uutislistaukseen