Ajankohtaista

Kuulutus kassojen sulautumisesta

13.06.2017

Kuulutus on julkaistu Virallisessa Lehdessä 9.6.2017.

Kuulutus on julkaistu Virallisessa Lehdessä 9.6.2017.

Kuulutus

Metallityöväen Työttömyyskassa, Puualojen työttömyyskassa ja Teollisuusalojen työttömyyskassa ovat edustajistojensa kokouksissa 17. - 18.5.2017 hyväksyneet sopimuksen Puualojen työttömyyskassan ja Teollisuusalojen työttömyyskassan sulautumisesta Metallityöväen Työttömyyskassaan 1.1.2018 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 14.7.2017 mennessä Finanssivalvontaan, PL 103, 00101 Helsinki.

Helsingissä 2. päivänä kesäkuuta 2017

Satu Luojola

lakimies

Kungörelse

Metallarbetarnas Arbetslöshetskassa, Träbranschernas Arbetslöshetskassa och Industribranschernas arbetslöshetskassa har i sina representantskapsmöten 17. - 18.5.2017 godkänt avtal om Puualojen työttömyyskassas och Industribranschernas arbetslöshetskassas fusion till Metallityöväen Työttömyyskassa fr.o.m. 1.1.2018.

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att senast 14.7.2017 inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen, adress Box 103, 00101 Helsingfors.

Helsingfors den 2 juni 2017

Satu Luojola

jurist

« Uutislistaukseen