Vuorottelukorvauksen maksaminen

Vuorottelukorvausta maksetaan pääsääntöisesti neljän viikon välein siten, että maksupäivä on torstai. Vuorottelukorvauksen maksuaikataulun löydät täältä.

Vuorotteluvapaan maksamiseen vaikuttavista seikoista on viipymättä ilmoitettava työttömyyskassalle. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi työn aloittaminen omalla tai vieraalla työnantajalla, eläkkeen tai sairaspäivärahan myöntäminen tai vuorotteluvapaan päättyminen muusta syystä ennen vuorottelusopimuksessa sovittua aikaa.