Vuorottelukorvauksen määrä ja kesto

Vuorotteluvapaan kesto on 100 – 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa tulee pitää yhdessä jaksossa.

Jo sovitun vuorotteluvapaan ajankohtaa voi halutessaan siirtää ennen vapaan alkamista tai vapaan kestoa voi lyhentää tai pidentää vapaan aikana. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen vuorotteluvapaan päättymistä.

Ennen 1.1.2016 on vuorotteluvapaan kesto 100 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja enimmäispituus 360 kalenteripäivää.

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia ansiopäivärahan suuruudesta.Voit laskea arvion vuorottelukorvauksen suuruudesta vuorottelukorvauslaskurilla.

Vuorottelukorvauksen perusteena oleva ansiopäiväraha lasketaan vuorotteluvapaata edeltävän vähintään 52 kalenteriviikon ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Vuorottelukorvauksessa ei makseta lapsikorotuksia eikä ansiopäivärahaan kuuluvia korotusosuuksia. Vuorottelukorvaus maksetaan ilman omavastuuaikaa.

Vuorottelukorvaus maksetaan viideltä päivältä viikossa neljän kalenteriviikon jaksoissa. Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa. Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti jäsentensä alkuperäiset verotiedot verottajalta.