Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvausta haetaan vuorottelukorvaushakemuksella. Mukaan liitetään palkkatodistus vuorotteluvapaata välittömästi edeltävältä 52 viikolta sekä kopio vuorottelusopimuksesta. Vuorottelukorvaushakemuksen voi toimittaa työttömyyskassaan jo ennen vuorotteluvapaan alkamista. Päiväkohtaista selvitystä vuorotteluvapaan ajalta ei tarvita.

Alkuperäinen vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle (TE-toimistolle) hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle vuorottelukorvauksen maksamiseen tarvittavan lausunnon.