• Aloitan osa-aikatyön, miten haen päivärahaa ja mitä liitteitä minun tulisi toimittaa?

  Hakemus täytetään osa-aikatyön palkanmaksukauden mukaan eli neljältä kalenteriviikolta (maanantaista sunnuntaihin) tai kalenterikuukaudelta. Hakemukseen merkitään jokaisen päivän kohdalle työtön, työssä (myös viikonloput) tai esimerkiksi koulutus (työllistymistä edistävien palveluiden ajalta). Tehtyjen työtuntien määrä ilmoitetaan työtunnit -sarakkeeseen. Osa-aikatyön alkaessa lähetetään hakemuksen liitteenä kopio työsopimuksesta. Palkkatodistus tai -laskelma on toimitettava aina hakemusjakson ajalta, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan.

 • Minun pitäisi lähettää neljän viikon sovitellun päivärahan hakemus kassalle, mutta saan palkkalaskelman vasta muutaman viikon kuluttua. Voinko lähettää hakemuksen jo kassalle?

  Hakemuksen voi lähettää kassalle, mutta merkitse lisätietoihin, että palkkatodistus toimitetaan myöhemmin. Hakemus voidaan käsitellä vasta palkkatodistuksen saavuttua.

 • Pitääkö minun maksaa jäsenmaksu myös osa-aikatyöstä?

  Jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,74 prosenttia ja myös työttömyyden aikana tehdystä osa-aika- tai satunnaisesta työstä on maksettava jäsenmaksu. Jäsenmaksu on oltava maksettuna, kun soviteltua päivärahaa haetaan. Lisätietoja jäsenmaksun määräytymisestä ja maksamisesta saa jäsenpalvelusta, puhelinnumero 020 77 41180. Viitenumeroita jäsenmaksun maksamiseen saa myös sähköisestä asioinnista.

 • Miten soviteltu päiväraha kerryttää päivärahan enimmäisaikaa?

  Soviteltu päiväraha kerryttää ansiopäivärahan enimmäisaikaa suhteessa maksettuun määrään. Enimmäisajan kertymisestä tarkemmin täältä.

 • Miten omavastuuaika kertyy sovittelun aikana?

  Osa-aikatyötä ja satunnaista työtä tekevän tai lyhennetyllä työviikolla sovittelun piirissä olevan jäsenen omavastuuajan katsotaan täyttyneen, kun työttömyysaikaa on kertynyt yhteensä viittä työttömyyspäivää vastaava aika (tunneissa).

  Omavastuuaika lasketaan lyhennetyssä työpäivässä kalenteriviikoittain ja satunnaisessa tai osa-aikatyössä neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden tarkastelujaksoissa. Jäsenen tekemää työaikaa verrataan työalalla noudatettavassa työ- ja virkaehtosopimuksessa määriteltyyn enimmäistyöaikaan. Jos jäsenen työaika ylittää tarkastelujakson aikana 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, omavastuuaika ei kulu.

  Esimerkki:

  Jos jäsenen enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa ja hän työskentelee neljä tuntia päivässä viitenä päivänä kalenteriviikossa, kultakin päivältä kertyy omavastuuaikaan neljä tuntia, viikolta yhteensä 20 tuntia. Omavastuuaika on tällöin yhteensä 40 tuntia (5pv x 8 h/pv = 40h).

 • Voinko lähettää sovitellun päivärahahakemuksen sähköisen asioinnin kautta?

  Sovitellun päivärahan jatkohakemuksen voi lähettää sähköisen asioinnin kautta neljältä kalenteriviikolta tai kuukaudelta. Sovitellun päivärahan hakemusjakso määräytyy palkanmaksukauden mukaan. Hakemus käsitellään, kun tarvittavat liitteet, kuten palkkatodistus tai -laskelma ja kopio työsopimuksesta, on myös toimitettu työttömyyskassalle. Liitteet voi toimittaa sähköisen asioinnin kautta.

 • Onko osa-aikatyön tekeminen minulle kannattavaa?

  Kassa ei arvioi etukäteen osa-aikatyön tai satunnaisen työn vaikutusta päivärahaan. Hakemusjaksolla ansaitusta suojaosan ylittävästä tulosta puolet vähennetään kokonaan työttömän täydestä päivärahasta. Tarkemmin tietoa sovitellun päivärahan määräytymisestä ja laskentaperusteista löytyy täältä.