Tietoa luottamusmiehille lomautus- ja irtisanomistilanteessa

Lomautustilanteessa luottamusmiehet voivat opastaa sähköisen hakemuksen tai hakulomakkeen täyttämisessä ja varmistaa, että hakemuksiin merkityt lomautusajat vastaavat toteutuneita lomautusaikoja. Luottamusmiehet voivat myös tarkistaa, että kaikki tarvittavat kohdat on täytetty asianmukaisesti ja mukana ovat tarvittavat liitteet. Lomautetuilla hakemuksen liitteenä täytyy olla ainakin palkkatodistus ja lomautusilmoitus tai -todistus. Tarkempaa tietoa tarvittavista liitteistä löydät täältä.

Luottamusmiehet voivat myös toimittaa TE-toimiston lomautustilanteessa tarvitsemat lomautusilmoitukset tai -todistukset ja työsopimukset keskitetysti. TE-toimistojen yhteystiedot löytyvät täältä.

Metallityöväen Murikkaopiston järjestämistä koulutuksista luottamusmiehille löytyy tietoa täältä.
 

Ilmoitus lomautuksista tai irtisanomisista työpaikalla

Työttömyyskassa toivoo, että luottamusmiehet olisivat lomautus- tai irtisanomistilanteessa etukäteen yhteydessä luottamusmiesten puhelinpalveluun. Puhelinpalvelusta voi tiedustella hakemuksiin ja päiväraha-asioihin liittyvistä käytännöistä.

Työttömyyskassa toivoo myös ilmoituksia lomautuksista tai irtisanomisista työpaikalla. Ilmoituksen voi tehdä sähköisen kyselyn kautta tai luottamusmiesten puhelinpalvelussa. Lomakkeella on tarkoitus kerätä työttömyyskassalle ennakkotietoa lomautuksista ja irtisanomisista.

Sähköisellä lomakkeella kysytään tiedot lomautusten tai irtisanomisten toteuttamisesta, ajankohdasta ja henkilömääristä. Kysymykset, jotka eivät sovi työpaikan tilanteeseen, voi jättää väliin. Kyselyn lopussa voit kirjoittaa lisätietoja ja jättää työttömyyskassalle yhteydenottopyynnön.