Sivut, joissa tagi ansiopäiväraha .

Ansiopäivärahan saajien määrä laskusuunnassa

Työttömyyskassa maksoi lokakuussa ansiopäivärahaa 10 585 jäsenelleen. Tämä on 9,8 prosenttia kassan jäsenistä. Edellisen kerran työttömien osuus oli alle kymmenen prosenttia lokakuussa 2012, jolloin lukema oli myös 9,8 prosenttia. Vuosi 2016 on ollut työttömien määrän ja kassan maksamien etuuksien summan perusteella muutamaa aiempaa vuotta valoisampi.

Metallin aloilla työttömyysetuuden saajien määrä vaihtelee yleensä vuositasolla niin, että vuodenvaihteessa ja alkuvuonna saajien määrä on korkeammalla. Lomautuksia on paljon, ja lomautettujen osuus saajista on joulu-helmikuussa suurempi, parin viime vuoden aikana noin kolmannes kaikista päivärahan saajista. Kesää kohti mennessä saajien määrä kuukaudessa taas pienenee. Kesäkuukausina lomautettuja on vähän, ja päivärahan saajien osuus jäsenistä on tällöin pienimmillään.

Vuosi 2016 on noudattanut tätä edellisvuosien kulkua muuten, mutta vuoden trendinä on ollut helmikuusta alkaen laskeva saajamäärä. Syyskuussa saajia oli kesän jälkeen muutama sata enemmän, mutta lokakuussa saajien määrä oli jo pienin neljään vuoteen. Tämä näkyy myös vuoden 2016 aikana maksettujen työttömyysetuuksien euromäärän kokonaiskertymässä, joka oli lokakuun loppuun mennessä reilu 11 prosenttia pienempi kuin vuonna 2015. Myös keskimääräinen työttömyysjakson pituus on laskenut viime vuoteen verrattuna 100 päivästä 96 päivään.

Loppuvuoden tilanne näyttää tällä hetkellä työttömyyskassan tiedossa olevien lomautusten ja irtisanomisten osalta olevan myös rauhallinen. Todennäköisesti vuodenvaihdetta kohti työttömien ja lomautettuna olevien määrä kuitenkin lisääntyy, mutta työttömyyspäivärahalla olleiden jäsenten kokonaismäärät jäänevät tänä vuonna viime vuotta pienemmiksi. Koska etuuden saajien määrä alenee, maksettujen päivärahojen määrä tulee olemaan alhaisempi kuin edellisvuonna, jolloin päivärahaa maksettiin noin 230 miljoonaa euroa.

Työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen