Rajoitukset päivärahan saamiselle

Työttömyysturvalaissa on säädetty tiettyjä rajoituksia ansiopäivärahan saamiselle, esimerkiksi omavastuuaika. Rajoitusten lisäksi ansiopäivärahan saamisen voi kokonaan estää tietyt sosiaalietuudet.

Tietyt sosiaalietuudet puolestaan vaikuttavat ansiopäivärahaan vähentävästi. Nämä etuudet vähennetään päivärahasta kuukausitasolla, jolloin kuukauteen lasketaan sisältyvän 21,5 päivää. Vähentävät sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahan enimmäisajan kulumiseen, vaan jokainen vähennettynä maksettu päivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.