Palkkatodistuksen täyttäminen

Työttömyyskassa tarvitsee ansiopäivärahan määrittelyä varten palkkatodistuksen työttömyyttä edeltäneeltä vähintään 26 palkalliselta viikolta. Jos päivärahan hakija ei ole ollut vähintään yhtä viikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä 30.12.2013 jälkeen, palkkatodistus tarvitaan 34 viikolta.

Palkkatodistuksen kertymät on merkittävä ansainta-aikojen (ei maksupäivien) mukaan. Jos palkkatodistuksen ajalle sisältyy palkattomia jaksoja, on kertymäaikaa pidennettävä vastaavasti niin, että vähintään 26 palkallista viikkoa täyttyy. Palkattomien poissaolojen syyt on merkittävä palkkatodistukseen. Päivärahan määrittelyssä palkallisina viikkoina huomioidaan kalenteriviikot, joina työaika on vähintään 18 tuntia. Alle 18-tuntiset viikot on merkittävä todistukseen erikseen palkkoineen.

Jos jäsen on ennen työttömäksi jäämistään ollut esimerkiksi osa-aikaeläkkeellä, hoitovapaalla tai opiskelijana, on palkkatodistus kirjoitettava eläkettä/ hoitovapaata/ opiskelua edeltävältä vähintään 26 palkalliselta kalenteriviikolta. Kuitenkin, jos päivärahan hakija ei ole ollut vähintään yhtä viikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä 30.12.2013 jälkeen, palkkatodistus tarvitaan 34 viikolta. 

Palkkatodistukseen merkitään kertymäajan bruttopalkka, sekä eriteltyinä lomaraha ja lomakorvaus. Muut mahdolliset korvaukset, bonukset tai palkkiot eritellään palkkatodistukseen ansainta-aikoineen. Jos työntekijälle maksetaan rahakorvausta työaikapankista kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana, on työaikapankista nostettu rahakorvaus merkittävä palkkatodistukseen. Rahakorvaus estää päivärahan maksamisen korvauksen jaksotusajalta.

Vuoroviikkolomautuksissa ei palkkatodistuksia tarvita väliviikoilta, vaan 26 viikon palkkatodistus toimitetaan kassaan lomautuksen alkaessa. Uuden 26 viikon työssäoloehdon täyttyessä kassa pyytää palkkatodistuksen lomautusjaksojen välisiltä työssäoloviikoilta.

Jos lomautus on toteutettu lyhennettynä työpäivänä, on kassaan toimitettava palkkatodistukset sellaisilta viikoilta, joina lyhennettyä työpäivää on tehty. Lyhennetyssä työpäivässä päiväraha maksetaan soviteltuna, jolloin myös työaikapankista nostetut ansiot otetaan soviteltavana tulona huomioon.

Tyj:n ohjeita palkkatodistuksen täyttämiseen löytyy  täältä.

Palkkatodistuspohja voi olla esimerkiksi työnantajan käyttämä palkkatodistus. Siitä tulee kuitenkin käydä ilmi samat tiedot kuin Tyj:n palkkatodistuspohjasta (pdf)

Viikottainen selvitys työssäolosta palkkatodistuksen liitteeksi.