Ansiopäivärahan maksaminen

Ansiopäivärahaa maksetaan jälkikäteen viideltä päivältä viikossa neljän kalenteriviikon jaksoissa.

Ensimmäisestä päivärahahakemuksesta voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viittä työtöntä päivää tai sitä vastaava tuntimäärä (soviteltua päivärahaa maksettaessa). Sen on täytyttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Siihen voidaan lukea päivät maanantaista perjantaihin (viisi päivää viikossa), mutta ei niitä päiviä, joilta jäsenellä ei olisi muutenkaan oikeutta päivärahaan (esimerkiksi karenssiajalta tai ajalta, jolloin jäsenyysehto ei ole täyttynyt).

Työnhaku on oltava voimassa TE-toimistossa myös omavastuun ajalta. Jos hakija on työllistymistä edistävässä palvelussa, voidaan häneltä ottaa omavastuuaikaa ja maksaa päivärahaa samanaikaisesti. Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa päivärahaa myös TE-toimiston antaman työvoimapoliittisen karenssin ajalta. Taloudellisen etuuden jaksotuksen ajalta päivärahaa ei voida maksaa työttömälle henkilöille, vaikka tämä osallistuisi työllistymistä edistäviin palveluihin.

Ensimmäisen hakemuksen käsittelytilanteen voi tarkistaa täältä.

Silloin, kun jatkohakemus on suoraa jatkoa edelliseen hakemukseen, hakemuksessa on vain työtöntä aikaa ja se on neljältä kalenteriviikolta, jatkohakemus maksetaan neljän kalenteriviikon välein. Maksuaikataulua on porrastettu hakemuksen saapumisen mukaisesti.

Jatkohakemus saapuu kassalle

Maksupäivä

Maanantaina tai tiistaina

Saman viikon perjantaina

Keskiviikkona

Aikaisintaan saman viikon perjantaina

Torstaina

Aikaisintaan seuraavan viikon maanantaina

Perjantaina

Aikaisintaan seuraavan viikon tiistaina

Maksuaikataulu koskee sekä postitse että sähköisesti toimitettua jatkohakemusta ja työvoimapoliittisen koulutuksen ajalta jatkohakemuksia.

Osa-aikatyön ja alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta, jossa palkanmaksu tapahtuu kalenterikuukausittain, maksetaan myös soviteltua päivärahaa kuukauden jaksoissa.

Päiväraha maksetaan jäsenen pankkitilille.

Jäsenmaksut on oltava maksettuna ennen kuin kassa voi maksaa päivärahaa. Mikäli jäsenmaksuja on maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta, ei kassa voi maksaa päivärahaa. Jäsenmaksu voidaan periä ensimmäisestä maksettavasta ansiopäivärahasta. Tarkemmin tietoa jäsenmaksuista löytyy täältä.