Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Työllistymistä edistävistä palveluista sovitaan aina TE-toimiston kanssa. Palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Työllistymistä edistävät palvelut ovat työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, työ- ja koulutuskokeilu, kuntouttava työtoiminta, sekä uravalmennus. Palvelujen ajalta haetaan päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa.

Päivärahahakemukseen merkitään työllistymistä edistävän palvelun ajalta päiväkohtaisiin selvityksiin koulutus, työkokeilu, tai muu vastaava riippuen mihin palveluun osallistutaan, osallistumispäivien kohdalle. Osallistumispäiviltä ei merkitä tuntitietoja työtunnit -sarakkeeseen.

Sähköisen asioinnin kautta täytetyissä hakemuksissa valitaan hakemuslomakkeen alusta kohta TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta, jolloin päiväkohtaiset selvitykset palvelun ajalta on mahdollista valita suoraan hakemukselle. Koulutukseen sisältyvät loma-ajat on merkittävä hakemuksen päiväkohtaisiin selvityksiin esimerkiksi koulutuksen loma-aika.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavia korotettua ansio-osaa, kulukorvausta ja korotettua kulukorvausta maksetaan automaattisesti, mikäli hakijalla on niihin oikeus. Oikeus korotuksiin tutkitaan TE-toimistossa, ja kassa saa siitä tiedon työvoimapoliittisessa lausunnossa. Korotusta tai kulukorvausta ei siis tarvitse hakea erikseen.

Palvelusta poissaolojen ilmoittaminen

Hakijan on ilmoitettava poissaoloista suoraan kassalle päivärahahakemuksessa. Jos poissaolo johtuu työhaastattelusta, hakijan työkyvyttömyydestä tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, on poissaolon syy merkittävä hakemukseen.
 

Myös palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaolot kassalle. Palvelun järjestäjä voi käyttää poissaolosta ilmoittamiseen lomaketta. Lomakkeen voi toimittaa työttömyyskassalle postin ja faksin lisäksi Ota yhteyttä -toiminnon kautta tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tk@metalliliitto.fi.