Kassan toiminta

Metallityöväen Työttömyyskassan toiminnan tarkoituksena on työttömyysturvalaissa säädetyn ansiopäivärahan ja vuorotteluvapaalaissa säädetyn vuorottelukorvauksen järjestäminen jäsenille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Työttömyyskassa maksaa laissa säädetyt edellytykset täyttäville jäsenilleen ansiopäivärahaa työttömyyden, lomautuksen tai työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä kulukorvausta työllistämistä edistävien palvelujen ajalta. Vuorottelukorvausta maksetaan vuorotteluvapaan ajalta.

Jäsen saa työttömyyskassasta palveluneuvontaa työttömyyttä lomautusta, työttömyyskassan jäsenyyttä, etuusoikeutta ja etuuksien hakemista koskevissa asioissa. Työttömyyskassa palvelee puhelimitse, sähköpostitse ja aluetoimistoissa henkilökohtaisesti.

Työttömyyskassa opastaa luottamusmiehiä ja jäseniä työpaikkojen lomautus- ja irtisanomistilanteissa järjestämällä mm. infotilaisuuksia työttömyysturvasta.