Kassan hallinto

Työttömyyskassan hallintoelimet ovat edustajiston kokous, valtuusto ja hallitus. Hallitus on lisäksi nimennyt työvaliokunnan hoitamaan työttömyyskassan operatiivisia toimintoja. Hallintoelinten tehtävät on kirjattu sääntöihin. Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajiston kokous. Edustajiston kokousedustajat valitaan vaaleilla. Vaalit järjestetään yhteistyössä Metallityöväen Liitto ry:n liittokokousedustajavaalien kanssa. Työttömyyskassan edustajiston kokous valitsee työttömyyskassalle valtuuston ja hallituksen. Työttömyyskassan valtuuston jäsenet ovat samat kuin Metallityöväen Liiton liittovaltuuston jäsenet. Valtuustossa on 56 jäsentä.