Hakemusten käsittelytilanne 23.1.2018

Hakemuslaji

Käsittelyaika

Käsittelyssä nyt

Ensimmäinen hakemus

noin kolme viikkoa

8.1.2018 saapuneet

Hakemus, jossa työpäiviä

noin kolme viikkoa

9.1.2018 saapuneet

Jatkohakemukset neljältä kalenteriviikolta, joissa on vain työtöntä aikaa ja jotka ovat suoraa jatkoa edelliselle hakemukselle, maksetaan neljän viikoin välein. Maksuaikataulu on porrastettu hakemuksen saapumisen mukaisesti. Alkuviikon aikana saapuneiden jatkohakemusten päivärahat maksetaan tilille perjantaina.

Jatkohakemusten, joissa on hakujaksolla  työttömän ajan lisäksi myös työpäiviä, käsittelyaika on tällä hetkellä alle kaksi viikkoa. Tähän ryhmään kuuluvat myös hakemukset lyhennetyn työviikon ajalta. Tällä hetkellä käsitellään 9.1.2018 saapuneita hakemuksia.

Ansiopäiväraha on maksussa aikaisintaan muutaman päivän kuluttua käsittelyyn ottamisesta. Jos hakemus tai liitetiedot ovat puutteellisia, kassa toimittaa hakijalle lisäselvityspyynnön.

Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa päivärahaoikeuden alkamisesta lukien. Kolmen kuukauden hakuaika koskee myös jatkohakemuksia.

Oman hakemuksesi saapumispäivän voit tarkistaa sähköisen asioinnin palvelussa.

Vuorottelukorvauksen käsittelyaika

Vuorottelukorvaus maksetaan ensimmäisen maksun jälkeen neljän kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen. Maksupäivä on keskiviikko.

Vuoden 2017 maksupäivät

Jakso

Maksupäivä

20.11.2017-17.12.2017

21.12.2017

18.12.2017-14.1.2018

17.1.2018

Vuorotteluvapaan alkaessa kesken jakson, ensimmäinen vuorottelukorvaus maksetaan kyseisen jakson maksupäivänä, jos vuorottelukorvauksen myöntämisen edellytykset ovat kunnossa.