Jäsenyydestä erottaminen

Kassa voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen, varoituksen tai erottaa jäsenen, joka:

  • on antanut liittyessään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
  • on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan
  • kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä ja kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jäsenyydestä voidaan erottaa myös jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden kuukauden kuluessa eikä hänellä ole hyväksyttävää syytä jäsenmaksuista vapautumiselle.