Jäsenyydestä

Teollisuuden työttömyyskassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkansaaja, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee teollisuuden eri aloilla tai niihin liittyvien yhteisöjen palveluksessa.

Palkansaajana pidetään sellaista työntekijää, jonka toimeentulon katsotaan perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan maksamia etuuksia ovat ansiopäiväraha, liikkuvuusavustus ja vuorottelukorvaus. Etuuksia myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.