Jäsenmaksu

Jäsenmaksu vuonna 2018 on 1,49 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden perustana olevasta palkasta. Jäsenmaksusta työttömyyskassan osuus on 0,49 prosenttia ja Teollisuusliiton osuus on 1 prosenttia. Kassan jäsenmaksu on Finanssivalvontaviraston vahvistama.

Teollisuuden työttömyyskassan sääntöjen mukaan jäsenmaksut on maksettava kuuden kuukauden kuluessa sen työssäolojakson alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Maksamaton jäsenmaksu voidaan vähentää kassan myöntämää  etuutta maksettaessa.

Teollisuusliiton sivuilta löydät jäsenmaksulaskurin, jolla voit arvioida jäsenmaksusi suuruutta.

Jäsenmaksua maksetaan kaikesta ennakonpidätyksenalaisesta palkkatulosta ja työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta.

Päätoimen ohella tehdyn sivutyön tulosta pitää maksaa jäsenmaksu.

Työttömyyden aikana tehdystä osa-aikatyöstä tai lyhyistä kokoaikatyösuhteista tulee myös maksaa jäsenmaksu.

Jos jäsen jää niin sanotulle omalle lomalle (ei ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa) tai aloittaa yrittäjyyden ja haluaa säilyttää jäsenyyden, maksaa hän itse jäsenmaksun työttömyysturvalain vähimmäispalkkamaksun mukaisesti.