Hakemuksen täyttäminen sähköisessä asioinnissa

Sähköisen asioinnin palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

Verkkopalvelutunnuksilla varmistetaan asioivan lähettäjän henkilöllisyys ja niin sanottu vahva tunnistus tiedonvälityksessä, jotta sähköinen asiointi täyttää tietoturvavaatimukset. Tunnukset yksilöivät sähköisen allekirjoituksen.

Hakemuksen lähettäminen

Voit täyttää ja lähettää ansiopäivärahan ensihakemuksen ja jatkohakemuksen sähköisen asioinnin kautta. Käytä ensihakemusta silloin, kun edellisen hakemuksen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta.

Voit lähettää sähköisen asioinnin kautta:

 • ensihakemuksen oltuasi lomautettuna tai työttömänä vähintään kaksi kalenteriviikkoa
 • jatkohakemuksen neljältä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin kokoaikaisena jatkuneen lomautuksen tai työttömyyden ajalta
 • jatkohakemuksen kuukaudelta tai neljältä kalenteriviikolta, jos olet työskennellyt hakemusjakson aikana osa-aikatyössä, lomautuksen aikana tai muuten tilapäisesti. Hakemusjakson (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) määräytyy palkanmaksujakson mukaan
 • jatkohakemuksen kuukautta tai neljää kalenteriviikkoa lyhyemmältä ajalta työttömyyden tai lomautuksen päättyessä. Ilmoita työttömyyden tai lomautuksen päättymisestä hakemuksessa.

Muista täyttää hakemus jokaisen hakujakson päivän osalta. Hakemuksen voi lähettää vasta haettavan jakson päättymistä seuraavana päivänä. Tarkasta hakemuksessa olevien tietojen oikeellisuus ennen lähettämistä.

Palvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Jos jokin hakemuksen kohta on jäänyt täyttämättä tai se on täytetty puutteellisesti, antaa palvelu siitä ilmoituksen ja pyytää täydentämään puuttuvat kohdat. Hakemuksen kaikkiin kohtiin pitää vastata ennen kuin lähettäminen on mahdollista. Tällä varmistetaan, että sähköisesti lähetetyssä hakemuksessa on kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot. Hakemuksessa ilmoitetuista tiedoista vastaa aina hakija riippumatta hakemuksen toimittamistavasta.

Hakemuksen liitetietojen lähettäminen

Työttömyyskassalle voi lähettää sähköisesti hakemuksen käsittelyssä tarvittavat liitetiedot. Sähköisesti lähetettävä tiedosto voi olla kooltaan enintään kaksi megatavua (2Mt). Tiedostomuoto pitää olla joko .tif, .jpeg tai .pdf.

Liitetiedostoja ei tarvitse lähettää samanaikaisesti hakemuksen kanssa. Liitetiedot voi lähettää sähköisesti, vaikka hakemus olisi toimitettu postitse.

Liitteen voi kohdistaa aiemmin lähetettyyn käsittelemättömään hakemukseen. Jos hakemuksen ja liitetiedon lähettää sähköisesti ja haluaa kohdistaa liitetiedon hakemukseen, pitää hakemus lähettää ensin. Tämän jälkeen liitetietoja lähetettäessä palvelussa näkyy lähetetty hakemus, johon liitetiedon voi kohdistaa. Liitetietojen kohdistaminen hakemukseen ei ole välttämätöntä, koska kaikki työttömyyskassalle toimitetut liitetiedot huomioidaan hakemusta käsiteltäessä.

Liitteelle valitaan lähetettäessä valikosta sopiva asiakirjalaji. Asiakirjalajin valinnnan lisäksi liitteen voi nimetä vapaasti.

Sähköisen asioinnin tilannetiedot

Tilannetietojen kautta näet

 • lähettämiesi hakemusten alku- ja loppupäivän sekä hakemuksen saapumispäivän
 • omia maksutietojasi kuluvalta sekä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta
 • tulossa olevasta maksusta näet hakemuksen alku- ja loppupäivän sekä etuuden nimen. Kun edellä mainitut tiedot näkyvät, etuus on maksussa tililläsi viimeistään kolmen arkipäivän kuluttua
 • arkistoiduista dokumenteista näet sähköisesti toimitetut jatkohakemukset sekä annetut päätökset ja lähetetyt maksuilmoitukset
 • tiedon kuinka monta päivää on kertynyt enimmäislaskuriin ja korotettujen päivärahojen laskureihin.

Jatkohakemuksen täyttäminen

Jatkohakemuksen täyttämisestä on palvelun sivuilla ohjeet. Ohjelma ilmoittaa, jos jokin kohta on täytetty puutteellisesti tai virheellisesti. Näissä tilanteissa hakemuksen täyttämistä ei voi jatkaa, ennen kuin kyseinen kohta on täytetty oikein. Puutteellisesti tai virheellisesti täytettäessä ohjeet tulevat näkyviin selainikkunan yläreunaan.

1. Ilmoita hakemuksen ensimmäisessä täytettävässä osassa, haetko päivärahaa

 • työttömyyden vai
 • TE -toimiston kanssa sovitun työllistämistä edistävän palvelun ajalta, joita ovat
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • työnhakuvalmennus
  • työ- ja koulutuskokeilu
  • kuntouttava työtoiminta
  • uravalmennus

2. Pyydämme lähettämään jatkohakemuksen sähköisesti vain korkeintaan neljältä täydeltä kalenteriviikolta. Älä siis täytä hakemusta hakujaksoa pidemmältä ajalta, vaikka ohjelma sen sallisi. Hakemuksen voi lähettää vasta haettavan jakson päättymistä seuraavana päivänä.

3. Ilmoita hakujakson päiväkohtaiset tiedot: (katso ohjeen kohta 9.)

 • Jos olet vuosilomalla lomautuksen aikana, merkitse jokaisen lomapäivän kohdalle vuosiloma. Ei riitä, että ilmoitat loma-ajan kohdassa vuosiloma lomautuksen aikana.
 • Jos osallistut neljän viikon hakemusjakson aikana työllistymistä edistävään toimenpiteeseen, merkitse hakemukseen työvoimapoliittisen koulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen ajalta koulutus ja muiden toimenpiteiden ajalta ko. toimenpiteen nimi, esimerkiksi työkokeilu.

Jos työttömyys kuitenkin päättyy ennen neljän viikon täyttymistä, on hakemuksessa ilmoitettava työttömyyden päättymisen syy. Tällainen syy on esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aloittaminen.

Käyttöturvallisuus

Jos sähköistä asiointia tai palvelua käytetään julkisissa tiloissa olevilta koneilta tai toisen henkilön koneelta, on käytön jälkeen aina tyhjennettävä käytetyt sivut koneen välimuistista. Se on hyvä tehdä myös omassa käytössä olevalla koneella asioidessa.

Yhteyden katkaisemisen jälkeen tyhjennä selaimen evästeet (cookies), välimuisti (cache) ja sivuhistoria (history). Tämä ehkäisee sen, ettei laitteen seuraava käyttäjä pääse käyttämillesi sivuille esimerkiksi käyttämällä selaimen "Takaisin/Back" toimintoa.