Jäsenyyden siirtäminen palkansaajakassasta

Jos jäsen siirtyy toiseen työttömyyskassaan, hänen hyväkseen luetaan aikaisemmassa kassassa kertynyt jäsenyys- ja työssäoloaika. Uuteen kassaan pitää kuitenkin liittyä kuukauden kuluessa siitä, kun eroaa edellisestä kassasta.

Jos kassasta erotettu jäsen liittyy uudelleen kassan jäseneksi, aikaisempaa jäsenyys- ja työssäoloaikaa ei voida lukea hyväksi. Tässä tapauksessa jäsenyys- ja työssäoloaika alkavat kertyä alusta.

Jäsenyyden siirtäminen yrittäjäkassasta

Jos yrittäjäkassan jäsen siirtyy palkkatyöhön ja liittyy palkansaajakassaan, hän voi saada palkansaajakassasta yrittäjän päivärahaa työttömyyden ajalta. Kun jäsen täyttää palkansaajan 26 viikon työssäoloehdon, tämä yrittäjän ns. jälkisuoja-aika päättyy. Edellytyksenä on, että liittyminen tapahtuu kuukauden kuluessa yrittäjäkassasta eroamisesta.