Edustajisto

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajiston kokous, joka kokoontuu sääntömääräisesti neljän vuodein välein tai erikseen koolle kutsuttaessa. Edustajiston kokousedustajat valitaan vaaleilla. Vaalit järjestetään yhteistyössä Metallityöväen Liitto ry:n liittokokousedustajavaalien kanssa.

Edustajiston kokouksen tehtävät on säädetty työttömyyskassalaissa. Edustajiston tehtävänä on valita työttömyyskassalle valtuusto ja hallitus. Työttömyyskassan valtuuston jäsenet ovat samat kuin Metallityöväen Liiton liittovaltuuston jäsenet. Edustajiston kokouksen tehtävänä on antaa selostus edellisen edustajiston toimikauden toiminnasta, taloudesta, valittava tilintarkastajat, määrättävä jäsenmaksun perusteista ja kassan toiminta-alueen jaosta asiamiespiireihin sekä päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista.

Metallityöväen Työttömyyskassan 22.-25.5.2016 pidetyssä edustajiston kokouksessa hyväksyttiin kassalle uudet säännöt sekä valittiin uusi hallinto.

Metallityöväen Työttömyyskassan ylimääräinen edustajiston kokous pidetään 17.-18.5.2017. Kokouksessa päätetään sulautumisesta Teollisuusalojen työttömyyskassan ja Puualojen työttömyyskassan kanssa Teollisuuden työttömyyskassaksi 2018 alussa.