Työttömyysturvan aktiivimalli hyväksyttiin eduskunnassa

Hallituksen esitys työttömyysturvan aktiivimalliksi omavastuupäivin hyväksyttiin eduskunnassa 19.12.2017. Malli tulee näin ollen voimaan 1.1.2018. Hallitus tavoittelee uudistuksella nopeampaa...

Teollisuuden työttömyyskassa aloittaa toimintansa 1.1.2018

Puualojen työttömyyskassa, Teollisuusalojen työttömyyskassa ja Metallityöväen Työttömyyskassa sulautuvat Teollisuuden työttömyyskassaksi vuodenvaihteessa. Fuusiovalmistelut ovat täydessä...

Hallitus hakee säästöä työttömyysetuuksista aktiivimallilla

Hallitus hakee säästöä työttömyysetuuksista aktiivimallilla Hallitus on antanut eduskunnalle budjettiesityksen ensi vuodelle. Työttömyysturvamenojen arvioidaan kokonaisuudessaan laskevan...

Hallituksen budjettiriihessä käsittelyssä opinnot työttömyysturvalla ja aktiivimalli

Hallituksen budjettiriihen yhteydessä julkistetussa budjettiesityksessä on työttömyysturvan kannalta myönteisiä uutisia, vaikka työttömyysturvan aktiivimalli eteneekin. Työttömien mahdollisuutta...

Työttömyyskassa seuraa hallituksen budjettivalmistelua työllisyyshankkeiden osalta

Valtiovarainministeriö ehdottaa budjettiin lisärahoitusta työllisyyttä edistäviin toimiin. Ensi vuoden alussa voimaan tulossa oleva työttömyysturvan aktiivimalli ja siihen liittyvä muu...

Päivärahan saajien määrä painui touko-kesäkuussa reilusti alle 10 000

Työttömyyskassa maksoi kesäkuussa päivärahaa 8 311 jäsenelleen. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna saajia oli 3 563 vähemmän. Kassan jäsenistä ansiopäivärahaa maksettiin 7,9 prosentille ja...

Hallituksen uusin työttömyysturvaesitys toisi lisää ohjausta aktiiviseen työnhakuun

Hallituksen puoliväliriihessä esitellyn aktiivimallin lisäksi työttömyysturvaan valmistellaan muitakin työttömiä työnhakijoita aktivoivia muutoksia. Aktiivimallissa työnhakijan...

Hallituksen puoliväliriihessä päätöksiä työttömyysturvan leikkaamisesta

Hallitus on puoliväliriihessään päättänyt useista työllisyyteen ja työttömyysturvaan liittyvistä muutoksista. Hallitus hakee säästöjä työttömyysturvasta aktiivimallin avulla. ...

Etuuksien maksut ja verotus vuodenvaihteessa

Ennakonpidätys ja verokortit vuodenvaihteessa Tammikuussa ennakonpidätys toimitetaan vuoden 2016 joulukuun ennakonpidätystiedoilla, mutta korotettuna vähintään 25 prosenttiin....

Työttömyysturvaan merkittäviä muutoksia vuoden vaihtuessa

Työttömyysturvaan liittyviin lakeihin tulee vuodenvaihteessa merkittäviä muutoksia . Muutokset koskevat sekä työttömyysturvan maksatusta että TE-toimistojen työvoimapoliittisia käytäntöjä....

Työttömyysturvaan muutoksia vuodenvaihteessa

Työttömyysturvaan on vuodenvaihteessa tulossa mittavia muutoksia. Osa hallituksen esittämistä työttömyysturvan tiukennuksista, esimerkiksi ansiopäivärahan keston leikkaus, on jo hyväksytty. ...

Ansiopäivärahan saajien määrä laskusuunnassa

Työttömyyskassa maksoi lokakuussa ansiopäivärahaa 10 585 jäsenelleen. Tämä on 9,8 prosenttia kassan jäsenistä. Edellisen kerran työttömien osuus oli alle kymmenen prosenttia lokakuussa 2012,...

Hallitus esittää työttömyysturvaan heikennyksiä

Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on leikata työttömyysturvasta aiheutuvia kustannuksia, josta hallitusohjelman mukaan leikataan 200 miljoona euroa. Hallitus esitteli tiistaina...

Hallituksen työllisyyspaketin esitykset työttömyysturvasta ja kannustinloukuista

Hallitus esittää työllisyyspaketin osana tiukennuksia työttömyysturvaan. Muutokset ovat valmistelussa ja niiden on määrä tulla voimaan vuoden 2017 alussa. Työttömien velvollisuutta ottaa työtä...

Itsensä työllistäjien työttömyysturvan muutostarpeita selvitetään

Työttömyysturva jakautuu tällä hetkellä palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvaan. Samanaikaisesti voi vakuuttaa vain toisen tulomuodon joko yrittäjän tai palkansaajan työttömyyskassaan....

Työttömyyskassan jäsenyys on nuoren tärkein vakuutus

Moni nuori ei liity ensimmäisten työsuhteidensa aikana työttömyyskassaan, vaikka he voisivat jäsenenä saada ansiopäivärahaa. Jo 18 tunnin työ viikossa puolen vuoden ajan täyttää ansiopäivärahan...

TE-toimistojen antamien työtarjousten määrä noussut

TE-toimistot antavat entistä enemmän työtarjouksia työnhakija-asiakkailleen. Vuoden 2014 politiikkamuutoksen myötä työtarjousten määrä on lähes kolminkertaistunut. Työtarjous tarkoittaa...

Työttömyyskassan edustajiston vaalit maalis-huhtikuussa

Työttömyyskassan ylin päättävä elin, kassan edustajisto , valitaan maalis-huhtikuussa 2016 järjestettävillä vaaleilla. Metallityöväen liiton liittokokousvaaleissa äänestämällä äänestää samalla...

Ääni työttömälle -kampanja avattiin seminaarilla 10.2.2016

SAK:n, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys TATSIn ja Työttömien Valtakunnallisen Yhteisjärjestön TVY:n Ääni työttömälle –kampanja avattiin seminaarilla Helsingissä 10.2.2016. Kampanjan...

Vuodenvaihteen muutoksia työttömyysturvassa

Vuodenvaihteessa tulee muutoksia sekä päivärahan suuruuteen, verotukseen että työttömyysturvalainsäädäntöön. Lisäksi joulun ja uuden vuoden arkipyhät vaikuttavat päivärahojen...

Työttömyyskassan jäsenmaksuprosentti vuonna 2016 on 0,65

Finanssivalvonta on vahvistanut kassan hallituksen esityksestä Metallityöväen Työttömyyskassan jäsenmaksuksi 0,65 prosenttia vuodelle 2016. Työttömyyskassat esittävät talousarvionsa perusteella...

Päivärahahakemusten käsittelyaika keskimäärin 7,6 päivää

Metallityöväen Työttömyyskassa antoi toisella vuosineljänneksellä huhtikuusta kesäkuuhun yhteensä 17 876 päätöstä. Päätökset annettiin keskimäärin 7,6 päivässä ja täyttä etuutta koskevat...

Metallityöväen Työttömyyskassan jäsenten työllisyystilanne

Työttömien ja lomautettujen päivärahan saajien määrä Metallityöväen Työttömyyskassassa pysyi tasaisen korkealla tasolla koko vuoden 2014, eikä työttömien määrässä tapahtunut alkuvuodesta 2014...

Uuden hallituksen ohjelma leikkaa työttömyysturvasta

Keskustan Juha Sipilän hallitus leikkaa työttömyysturvasta ja luo osallistavan sosiaaliturvamallin. Strategisen hallitusohjelman kirjaukset täsmentyvät vielä myöhemmin. Tarkoitus on leikata...

Ilmoita muutoksista työttömyyskassalle

Päivärahaoikeuteen, päivärahan määrään ja sen maksamiseen liittyvistä muutoksista on ilmoitettava työttömyyskassalle. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi omien tietojen tai perhetilanteen...

Alle 25-vuotias, vailla ammatillista koulutusta?

Alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillista koulutusta, on haettava keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa...

Työllistymisen esteenä on työpaikkojen puute

Metallityöväen Työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja ja kassanjohtaja kommentoivat työttömyysturvan muutosehdotuksia

Työttömyyskassan näkökulma viiden kirjoittajan laatimaan ansioturvareformiin

Heikki Hiilamo, Elina Lepomäki, Tuomas Pöysti, Osmo Soininvaara ja Juhana Vartiainen esittävät 23.1.2015 julkaistussa raportissa ja lehtikirjoituksessa (HS Mielipide 23.1.2015) ansioturvan...

Metallityöväen Työttömyyskassan työllisyystilanne 2014

Metallityöväen Työttömyyskassan jäsenistä noin 32 000 sai ansiopäivärahaa vuoden 2014 aikana. Kassan jäsenten työttömyysaste kuukausitasolla oli vuoden lopussa 14,6 prosenttia, reilun...

Työttömyyskassan palvelut kehittyvät

Metallityöväen Työttömyyskassan alkuvuonna 2014 toteuttamalla jäsenkyselyllä selvitettiin kassan palveluiden käyttöä ja tyytyväisyyttä niihin. Jäsenkyselyn ja muun palautteen perusteella on vuoden...

Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen vuoden sisällä

Vuosi sitten, vuoden 2014 alussa tuli voimaan lakimuutos, joka lyhensi ansiopäivärahan työssäoloehtoa entisestä 34 viikosta 26 viikkoon. Samalla lakia muutettiin niin, että viiden päivän...

Työttömyysturvan lakimuutoksia 2015

  Työttömyysturvaan muutoksia vuodenvaihteessa Vuodenvaihteessa tulee jälleen voimaan uusia etuuksien tasoon ja työvoimapalveluihin liittyviä muutoksia. Työttömyysturvan tason...

Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteessa

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muutoksesta vuodenvaihteessa 2015. Hallitus esittää, että ansiopäivärahan taso laskisi niillä, jotka ansaitsevat yli 3115 euroa....

Uudet vuorotteluvapaalain säännökset voimaan 1.9.2014

Vuorotteluvapaalain muutokset on vahvistettu ja ne tulevat voimaan 1.9.2014. Uusia säännöksiä ei sovelleta, jos vuorotteluvapaasopimus on tehty ennen syyskuun 2014 alkua ja vapaa alkaa...

Myös ansiopäivärahaa saavilla nuorilla velvollisuus hakeutua koulutukseen

Alle 25-vuotiaan nuoren velvollisuus hakeutua kevään hauissa koulutukseen koskee vuoden 2013 alusta alkaen myös ansiopäivärahaa saavia nuoria. Aiemmin velvollisuus koski ainoastaan...

Vuorotteluvapaalaki muuttunee syksyllä

Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain tiukennukset. Uusi laki vahvistetaan elokuun alussa ja muutokset tulisivat voimaan 1.9.2014.   Työhistoriaedellytys 16 vuoteen ...

Työttömyyskassan jäsenten työllisyystilanne

Työttömien ja lomautettujen päivärahan saajien määrä Metallityöväen Työttömyyskassassa on pysynyt alkuvuonna 2014 tasaisena, noin 16 000-17 000 saajassa. Loppuvuodesta 2013 saajien määrä nousi,...

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden 2014 alussa

Työttömyysturvalakiin esitetään useita eri muutoksia vuoden 2014 alusta alkaen. Hallituksen eduskunnalle antamissa esityksissä esitetään muutettavaksi muiden muassa työssäoloehtoa,...

Työttömyyskassan ajankohtainen tilanne

Teknologiateollisuudessa syksy on tuonut tietoja YT-neuvotteluista sekä lomautus- ja irtisanomisuutisia isoilta ja pienemmiltä työpaikoilta. Päivärahan saajien määrä lokakuussa kasvoikin...

Ryhmälomautusmenettelystä luopuminen

Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013 Lomautuksissa, jotka alkavat 1.7.2013 tai  sen jälkeen yhteislistaa ei enää voi käyttää. Sen sijaan kaikkien lomautettujen on...

Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013

Ryhmälomautusmenettelyä voidaan käyttää vielä lomautuksissa, jotka alkavat ennen 1.7.2013. Ryhmälomautuksesta on kyse silloin, kun lomautettuja on vähintään kymmenen ja heidät lomautetaan...

Vuodenvaihteen muutoksia työttömyysturvassa

Lomakorvauksen jaksotus poistuu vuodenvaihteessa Pitämättömistä vuosilomista työsuhteen päättyessä maksettavan lomakorvauksen jaksotuksesta luovutaan vuodenvaihteessa. Jos työsuhde, jonka...

Tervetuloa uusille nettisivuille

Verkkosivumme ovat uudistuneet. Kassan jäseniä, päivärahan hakijoita ja muita sivujen käyttäjäryhmien tarpeita ajatellen olemme uudistaneet sivujen rakennetta ja sisältöä samalla kun ulkoasu...