Takaisin

Hallituksen budjettiriihessä käsittelyssä opinnot työttömyysturvalla ja aktiivimalli

Hallituksen budjettiriihen yhteydessä julkistetussa budjettiesityksessä on työttömyysturvan kannalta myönteisiä uutisia, vaikka työttömyysturvan aktiivimalli eteneekin. Työttömien mahdollisuutta opiskella työttömyysturvalla helpotettaisiin. Opiskella voisi alle kuuden kuukauden mittaisia opintoja ilman TE-toimiston tarveharkintaa. Tällä hetkellä TE-toimisto arvioi, edistävätkö omaehtoiset opinnot työllistymistä ja voidaanko niitä tukea työttömyysturvalla.

Opintojen lisäksi myös yritystoiminnan aloittaminen työttömyyden aikana helpottuisi. Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioitaisi neljän kuukauden aikana yritystoiminnan alusta alkaen.

Työttömyysturvan aktiivimalli etenee edelleen hallituksen budjettiesityksessä. Aktiivimalliin liittyen työvoimapalveluihin esitetään lisärahoitusta, joka käytettäisiin esimerkiksi määräaikaishaastattelujen rahoittamiseen.

Nuorisotyöttömyyden hoitoon ja palkkatuen tarjontaan alle 30-vuotiaille olisi esityksessä myös tulossa lisärahoitusta.

Hallituksen sopima budjettiesitys annetaan eduskunnalle yleisistunnossa 19.9.

Valtioneuvoston tiedote budjettiesityksestä

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus kassan blogissa