Arkipyhäkorvaus ja lomautus

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 17§:n mukaan korvattavia arkipyhiä ovat arkipäiviksi sattuvat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, jouluaatto sekä ensimmäinen ja toinen joulupäivä.

Työnantaja on velvollinen maksamaan arkipyhäkorvauksen, kun työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt ennen arkipyhää vähintään kuukauden ja kun arkipyhä sattuu lomautuksen alusta lasketun 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle.

Jos lomautus päättyy niin, että työntekijä on työssä arkipyhää seuraavana (työtuntijärjestelmän mukaisena) työpäivänä, on työnantaja velvollinen maksamaan arkipyhäkorvauksen. Pekkaspäivät ja vuosilomapäivät eivät katkaise kokoaikaista lomautusta, eivätkä näin ollen vaikuta lomautuksen alusta laskettavaan 15 päivään. Sen sijaan vuosiloman ajalle osuvat arkipyhät työnantaja pääsääntöisesti maksaa.

Esimerkki arkipyhän korvaamisesta:

Pitkäperjantai on 6.4. ja lomautus on alkanut 23.3. Työantaja maksaa arkipyhäkorvauksen, koska arkipyhä osuu 15 kalenteripäivän sisään lomautuksen alkamisesta lukien.

Itsenäisyyspäivä ei ole arkipyhä vaan palkallinen vapaapäivä. Jos itsenäisyyspäivä sattuu lomautuksen ajalle, kassa maksaa lomautetulle päivärahaa. Kassa maksaa päivärahaa myös itsenäisyyspäivän sattuessa lyhennetyn työviikon lomautuspäivälle. Jos lomautettu on työssä joko itsenäisyyspäivää edeltävänä tai seuraavana päivänä, työnantaja maksaa palkan myös itsenäisyyspäivältä. Poikkeuksena tähän, jos jäsenen lomautus on merkitty alkavaksi itsenäisyyspäivänä, ei työnantajalla ole velvollisuutta maksaa palkkaa itsenäisyyspäivältä.

Arkipyhien korvaamisesta on sovittu eri tavoin eri alojen työehtosopimuksissa.