Ajankohtaista

SAK:laisten kassojen vaatimukset menestyivät merkittäviltä osin markkinaoikeuden päätöksessä YTK-jutussa

25.09.2017

Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa perjantaina 22.9.2017.

Markkinaoikeus katsoo perjantaina 22.9.2017 antamassaan ratkaisussa, että Yleisen työttömyyskassa YTK:n markkinointi vuosina 2013–2015 on osaksi harhaanjohtavaa. Oikeuden ratkaisu koskee asiaa, jossa oikeutta pyydettiin ottamaan kantaa YTK:n mainontaan, jossa vertailtiin työttömyyskassojen jäsenmaksuja.

Tuomion parasta antia on se, että markkinaoikeus otti YTK:n markkinoinnin tutkittavakseen EU oikeuden perusteella.  

Hakemuksen asian selvittämisestä markkinaoikeudessa tekivät yhdeksän SAK:laisten liittojen työttömyyskassaa, Metallityöväen Työttömyyskassa niiden mukana. Työttömyyskassojen tekemän haastehakemuksen mukaan YTK:n kampanja olisi vertaillut työttömyyskassojen jäsenyyden hintoja harhaanjohtavalla tavalla. Oikeuden mielestä asia oli osaksi näin.

Markkinaoikeuden mukaan eräs YTK:n käyttämä mainosvideo on YTK:n työttömyysturvan hinnan edullisimmuuteen viittavana harhaanjohtava. Tämä harhaanjohtava mainos on omiaan vaikuttamaan palkansaajan taloudelliseen käyttäytymiseen tai aiheuttamaan vahinkoa kilpailijalle.

Markkinaoikeuden mukaan kieltovaatimukset on kuitenkin esitetty sellaisina, että niiden hyväksyminen käytännössä estäisi Yleiseltä työttömyyskassa YTK:lta hintavertailun sen markkinoinnissa täysin riippumatta markkinoinnin kulloisestakin toteutustavasta mukaan lukien esimerkiksi markkinoinnin kohdistaminen tietyn tulotason palkansaajille.

Metallityöväen Työttömyyskassa on sitä mieltä, että oikeus ei ole tulkinnut kieltovaatimusta oikein. Oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, koska päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Metallityöväen Työttömyyskassa todennäköisesti valittaa päätöksestä.

Lisätiedot:

Asianajaja Mauri Saarinen 0400 604 687

« Uutislistaukseen